کانال توزیع

1 کالا

  • کتاب راهنمای مدیران در کانال توزیع

    34,000 تومان
    با مطالعه ی کتاب راهنمای مدیران در کانال توزیع ، شما به چارچوبی برای توسعه اجرا، ارزیابی ، و الگو برداری استراتژی کانال توزیع دست خواهید یافت با ترکیب دانش و تجارب ما درصنایع مختلف کتابی را فراتر از خواندن تیًوریها و مفاهیم ، برای شما فراهم کرده ایم و کوشیده ایم فرایندی طرح کنیم که شما به عنوان مدیر بتوانید از آن استفاده کنید.
    نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها