کتاب انقلاب در دنیای خرده فروشی

کتاب انقلاب در دنیای خرده فروشیBOOK(A)21-انقلاب در دنیای خرده فروشی


ویژگی‌های محصول

 • نویسنده: استفان نیمایر، آندره آ زوچی، مارکو کاتنا
 • مترجم: مجید نوریان
 • تعداد صفحات: 173
 • شابک: 7-02-9689-600-978

نظام نوین خرده فروشی با تاثیر خیره کننده کار خود را انجام داده است . از سده نوزدهم از دل فروشندگان تازه کار کوچک ، فروشگاه دارانی سر برآوردند تا صنعتی را به شمارش در اوردند که شاهد بازیگرانی بوده که در عرصه کشوری و حتی جهانی برجسته شده اند در این مسیر آن ها خرده فروشی را به یک هنر و سپس به یک علم تبدیل کردند . رشد و گسترش آن ها با کوتاه کردن ارتفاع مرزهای تعرفه ای و تکثیر چند برابری بازرگانی جهانی در کالاهای مصرفی نیرو گرفت . افزایش سطوح کارایی که در اثر بهبود شیوه های تولید ارتباطات و فناوری اطلاعات میسر شده بود، چرخه ای مطلوب از هزینه های واقعی کمتر و در نتیجه قیمت های پایین تر را به جریان انداخت .

نقد و بررسی : کتاب انقلاب در دنیای خرده فروشی

انقلاب در دنیای خرده فروشی

فهرست:

فصل اول : تاریخچه کوتاهی از خرده فروشی

فصل دوم : فناوری توانمند ساز حیاتی خرده فروشی

فصل سوم : فناوری های تغییر دهنده بازی

فصل چهارم : توانمند ساختن مشتری

فصل پنجم : به سوی انگاره ای نو در خرده فروشی

فصل ششم : آینده خرده فروشی

فصل هفتم : فراخوانی برای اقدام

مقدمه

نظام نوین خرده فروشی با تاثیر خیره کننده کار خود را انجام داده است . از سده نوزدهم از دل فروشندگان تازه کار کوچک ، فروشگاه دارانی سر برآوردند تا صنعتی را به شمارش در اوردند که شاهد بازیگرانی بوده که در عرصه کشوری و حتی جهانی برجسته شده اند در این مسیر آن ها خرده فروشی را به یک هنر و سپس به یک علم تبدیل کردند . رشد و گسترش آن ها با کوتاه کردن ارتفاع مرزهای تعرفه ای و تکثیر چند برابری بازرگانی جهانی در کالاهای مصرفی نیرو گرفت . افزایش سطوح کارایی که در اثر بهبود شیوه های تولید ارتباطات و فناوری اطلاعات میسر شده بود، چرخه ای مطلوب از هزینه های واقعی کمتر و در نتیجه قیمت های پایین تر را به جریان انداخت .

اکنون به نظر می رسد که خرده فروشان در بازار های نو پدید آشکارا همان داستان را از نو باز می گویند به جز اینکه این کار با مقیاس و با آهنگی فراتر از هر آنچه که پیشتر دیده ایم انجام می دهند.

با وجود همه اینها برای کسانی که در خرده فروشی کار می کنند سخت است که بپذیرند این صنعت آن گونه که ما می شناسیم.در حال احتضار است و در آستانه تبدیل بنیادین قرار دارد. ولی این دیدگاهی است که مارا بر انگیخت تا این کتاب را به نگارش در بیاوریم دید گاهی که با تحقیق و بررسی بیشتر ما روشن تر و تقویت شد ما با بسیاری از خریداران و همکاران خود که بی واسطه در این دوران گذار حاد ، درگیر هستند و گفتگو کرده ایم .

آنچه آنان به ما گفتند این دو چیز را بیشتر تایید کرد، یکی ضرورتی که خرده فروشان متعارف فروشگاهی باید بر پایه آن دست به کار شوند و دیگری دامنه چالش هایی که این تغییر از نظر راهبردی ، سازمانی ، و بالاتر از آن فن آوری به همراه خواهد داشت برای اینکه صنعت در چنگال انقلابی است که فن اوری دیجیتال به آن نیرو می بخشد.

این از نظر اثاری که به دنبال خواهد داشت به بزرگی همان انقلاب بازرگانی ای خواهد بود که زایش خرده فروشی را ، آن گونه که می شناسیم ، و نیز انقلاب صنعتی را که آغازگر روزگاری نو شد به چشم دید . دیری است که فن آوری شالوده عملیات خرده فروشان شده مخابرات راه دور ، بارکد ها ، تبادل الکترونیکی ها بنا بر این اکنون چرا جارو جنجال به پا شده است ؟

از دید ما دو دلیل برای آن وجود دارد . نخست آن که نو آوری فن اورانانه تا کنون بیش تر در پی یاری رساندن به خرده فروشان بود تا همانچه را که همیشه میکرده اند ، بکنند ، ولی بهتر از گذشته انجامش دهند . آن ها به واسطه های باز هم نیرومند تری بین تامین کنندگان و خریداران تبدیل شده اند و توانا به انجام عملیات در مقیاس های بزرگتر و بزرگتر هستند .

تناقض امیز اینکه فن اوری امروز همان نیرومندی و کل مدل کسب و کار را تهدید می کند . دوم بسیاری از خرده فروشان سنتی و فروشگاه محور هنوز فن آوری های امروز را نشناخته اند چه رسد به فن آوری های فردا آنها خرده فروشند نه شرکت فن آوری- از این رو ، برای این سرعت از تغییری که در شرف وقوع است امادگی ندارند .

به این انگیزه است که این موضوع ارزش کتابی را دارد که پیشرفت ها را در یک چهارچوب بچیند و نیرو های پیشران پشت آن ، ماهییت تغییر ، و آنچه را که خرده فروشان فروشگاهی باید بکنند تا راهبرد ها و عملیات خود را برای رونق گرفتن تبدیل کنند بازگو کند .

ما در آغاز کتاب دوربین را به خیلی دور ، در گذشته می بریم تا نشان دهیم دیشه های تاریخی مدل کسب و کار امروز چقدر ژرف است . از سد های میانی ، خرده فروشان تکیه بر چیزی داشته اند که بیشتر ( نظام فشاری جابه جایی کالا ) خوانده می شود . خرده فروشی ، خواه بازرگانی سوار بر اسب خواه عوامل یک زنجیره کشوری از فروشگاه های بزرگ ، تقاضای آینده را پیش بینی می کرد .

کالاهای بر آورنده آن تقاضا را برمیگزید و سپس کار تحویل را در جایی که مردم خرید می کردند نخست در بازار سپس در فروشگاه های اختصاصی سامان میداد فناوری دخالتی در این فرایند نداشت بلکه تنها به کارایی فرایند یاری می رساند .

برای آگاهی از اینکه چرا این شیوه در حال تغییر است به باور ما مهم است که محرک های فناورانه بنیادین تغییر را در ترازی معقول از جزییات بشناسیم و بیینیم آمیزه خاصی از نو آوری های جدا از هم ، چگونه این همه نیرومند کارگر افتاده است . از این رو راه هایی را که پیشرفت های انجام شده در توان رایانش ، ظرفیت ذخیره سازی ، و ارتباطات شبکه ای ، این سه روند برجسته همراستا و تقویت کننده همدیگر را جلو می برند ،

توضیح می دهیم سه روندی که حال و روز خرده فروشی دیجیتال را تعیین خواهند کرد

نخستین روند یعنی توانایی جابجایی پذیری عبارت خواهد بود از در دسترس بودن فناوری ور همه جا یعنی در فروشگاه در خانه و در حال حرکت .

دومی یعنی سنجش پذیری شاهد ان خواهد بود که فعالیت های به مراتب بیشتری در زنجیره ارزش غیر از رفتار مصرف کنندگان دقیق تر اندازه گیری شوند .

 سومی یعنی چالاکی از توسعه رایانش ابری به دست خواهد آمد که به شرکت ها این توانایی را می دهد تا سامانه ها را ( بیشتر موانعی را که پیشرفت در زمینه بهبود فرایند های کسب و کار یا پیشگامی در مدل های جدید کسب و کار را کند می کنند ) با سرعت و سهولت توسعه دهند.

فناوری زاینده این روند ها به خرده فروشان کمک خواهد کرد تا فرایند های خود را بهبود بخشند و چنان تجارب تازه ای برای خریداران طح ریزی کنند که پیش تر در تصور نمی آمد . ولی این راه را برای رقیبان تاره و نیرو دادن به مشتریان هم باز می کند و این مشتریان هستند که در کانون توجه بخش اعظم این کتاب قرار دارند ، برای اینکه خرده فروشان از هر قماش مجبور خواهند بود با قدرتی که اکنون در دستان مشتریان است دست و پنجه نرم کنند مردم می توانند بی آنکه گام به درون فروشگاهی گذارند جستجو کنند ، برگزینند بپردازند و تملک کنند

ولی این تنها بعد کوچکی از تغییرات ایجاد شده است بسیار مهم تر از آن این است که فناوری های نو به ناهم برابری اطلاعات بین خرده فروشان و خریداران پایان داده اند . کوتاه سخن اینکه مشتریان به بهای تصرف باریکه هایی از حیطه خرده فروشان نیرو گرفته اند .

ولی همش خبر بد نیست خیر .خریداران هنوز به همان انگیزه های پیشین می خواهند به فروشگاه های سر بزنند انگیزه هایی هنچون راحتی ، گرم گرفتن با دیگران و حتی امکان خرید کالا های ارزان ( بله ، باور ما بر این است که برخی فروشگاه داران از رقبای برخط رقابت کنند .) و سنجش پذیری ای که فناوری به همراه دارد بهره وری اطلاعات را به همان اندازه اهمیت بهره وری کار و سرمایه برای صنعت مهم خواهد کرد و به پیشبرد کارایی خرده فروشان و توانمندی آنان در خدمت رسانی به خریدارانشان کمک خواهد کرد . ولی مشتری در مرکز الگوی کسب و کار باقی خواهد ماند .

این همان توجه به مشتری نیست این مشتری محوری است مطلقا همه چیز در نظام عملیاتی قیمت گذاری ، ترویج ها ، دسته بندی زیر فشار نیاز های شناخته شده مشتریان نیازمند درجه ای از پاسخگویی خواهد بود که خیلی از مدیران تجاری امروز آن را نشدنی می دانند از برخی جهات مشتری محوری یعنی برگشت به همان نوع اندیشه که زمانی حاکم بود که دارندگان فروشگاه های کوچک کالاهایی را که گمان داشتند تک تک مشتریان دوست خواهند داشت می خریدند .

خرده فروشان این صمیمیت را آن گاه که فناوری آمد تا به آنان کمک کند با کارایی بیشتری عملیات های پیچیده تر را کارگردانی کنند ، به سود مقیاس بزرگ تر قربانی کردند . اکنون انان چاره ای ندارند جز آن که هر دو را مدیریت کنند .

این پدیده فشار زیادی بر خرده فروشان وارد خواهد آورد زیرا همه انواع مهارت ها و روش ها و شیوه های تصمیم گیری که از برخی جهات یک قرن یا بیشتر است که دست نخرده باقی مانده اند ، دارند به تندی از میدان به در می شوند یا اینکه برای موفقیت سود آور فقط کمی کفایت دارند برای بسیاری از دست اندر کاران فروشگاه محور امروز شاید الزامات فناوری سخت تر از همه باشد .

روانی کار با فن اوری در سرتاسر سازمان برای خرده فروشان در هر جایی یک انگیزه حیاطی برای موفقیت خواهد بود و استواری و انعطاف سامانه های فناوری اطلاعات آن ها و شفافیت و سهولت استفاده از واسط های دیجیتال شان به همان اندازه جنبه خرده فروشی فیزیکی که امروز برای ما آشنا هستند مهم خواهد بود جا ، قالب و اندازه و طرح کلی فروشگاه گنجایش و طراحی نقطه فروش ، تبلیغات درون فروشگاهی ، و مانند آن ها.

مشخصات فنی : BOOK(A)21-انقلاب در دنیای خرده فروشی

ویژگی های عمومی کتاب

زبان کتاب

فارسی

ناشر

نشر مبلغان

قطع

وزیری

نوع جلد

شومیز

تعداد جلد

1

موضوع

خرده فروشی

مناسب برای رده سنی

بزرگسال

سال چاپ

1396

سایر توضیحات

ندارد

ویژگی های عمومی

مخاطبین

دانشجویان, صاحبان کسب و کارهای فروشگاهی, کارشناسان فروش, مدیران عامل, مدیران فروش فروشگاه, مدیران فروشگاه

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “کتاب انقلاب در دنیای خرده فروشی”

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

 • کتاب خرده فروشی در قرن 21

  18,000 تومان
  ین کتاب ، ترجمه بخش اول خرید چاپ (ویرایش دوم 2009 میلادی) کتاب خرده فروشی در قرن بیست و یکم (Retailing in the twenty – firs century) اثر جی دیاموند و شری لد میباشد. خرده فروشی به تمام کسب و کارهایی اطلاق می گردد که به گونه ای با فروش محصولات و ارایه ی خدمات به مشتریان نهایی در ارتباط است . در گذشته خرده فروشان فروشگاهی در میان مردم…
  نمایش سریع محصول
 • کتاب ساماندهی خرده فروشی و اثر آن بر فروش سازمان نیافته

  4,000 تومان
  نقلاب سوپر مارکت ها در کشور های در حال توسعه از اوایل دهه 1990 آغاز شده است . د رحال حاضر سوپر مارکت ها ( تمام خرده فروشان مدرن شامل فروشگاه های زنجیره ای به شکل های مختلفی مانند سوپر مارکت ها ، هایپر مارکت ها و فروشگاه ها ی رفاهی و محلی ) بسیار فراتر از شکل اولیه که تنها افراد با درآمد بالا و متوسط به خرید از…
  نمایش سریع محصول
 • کتاب راهبردهای بازاریابی خرده فروشی جهانی

  32,000 تومان
  فقیر ترین کودک جهان کتاب (کسب و کار به سرعت تصور) را به فروش میرساند ، کتابی که ثروتمند ترین کار آفرینان دنیا یعنی بیل گیتس آن را نوشته است . به دنیای خرده فروشی خوش آمدید !
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها