تبلیغات در مترو

تبیلغات در مترو

تبلیغات صنعت خرده فروشی برای مسافران مترو

ر هیچ‌کس پوشیده نیست که ما در دوران نسل سوم بازاریابی هستیم. دورانی که به گفته فیلیپ کاتلر، دیگر بازاریابان انسان را تنها به‌‌عنوان یک مصرف‌کننده محسوب نمی کنند. در این دوران، شرکت‌ها محصول یا خدمات‌شان را براساس
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها