نوآوری و خلاقیت

Startegy

چگونه استراتژی کسب و کار خود را تدوین کنید؟

یکی از الزامات موفقیت در فضای رقابتی کسب و کار، بررسی عملکرد رقبا و اتخاذ استراتژیهای رقابتی مناسب است. در این راستا شرکتهای موفق همواره به ارزیابی فعالیتهای رقیبان خود پرداخته و در مقابل استراتژیهای کارآمد را طراحی و اجرا می کنند.
نوآوری

نوآوری در دنیای کنونی

طبق گزارش اعلام شده از سوي World Economics Forum، از بین ۱۰ مهارت مهمی که در سال ۲۰۲۰ نیازمند کسب آن هستیم، «خلاقیت» سومین جایگاه را به خود اختصاص داده است. در واقع نوآوری و تجاری سازی خلاقیت، برگ برنده ای برای موفقیت کسب و کارها در دنیای کنونی است؛
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها