کتاب فروش نابBOOK(A)23-فروش ناب


10,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

از ویژگی های دوران بحران می توان به نزولی بودن اغلب شاخص های اقتصادی اشاره کرد . در این دوران دولت ها تمام تلاش خود را مصروف تامین اقلام راهبردی می کنند .این کالاها محصولاتی هستند که ، اگر در جامعه فراوان باشد رضایت عمومی ایجاد نمی کند اما نبود و یا کمبود آن ها نارضایتی شدیدی را به همراه دارد .

دوران بعد از بحران ، دوران توسعه زیر ساخت ها است چرا که بیشتر کشور ها در دوران بحران اغلب زیر ساخت ها یا از بین رفته و یا مختل شده اند و یا اساسا عامل بحران نبود زیر ساخت ها و یا بی توجهی نسبت به آن بوده است در جوامع امروزی توجه به زیر ساخت ها صرفا اقدام های عظیم عمرانی و توسعه ی صنایع مادر نیست ، بلکه شاخص های جدیدی با عناوین ، توسعه ی علوم روباتیک ، بیو ، نانو، لیزر، انرژی های جایگزین و به طور کلی صنایع نوین به عنوان شاخص های جدید توجه به زیر ساخت ها محسوب می شود .