کتاب اصول طراحی و چیدمان فروشگاهیBOOK(A)20-اصول طراحی و چیدمان فروشگاهی


60,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

در عصر کنونی که در آن تغییرات با شتاب فزاینده و غیر قابل تصوری ، بیشتر پیش بینی ها را با چالش جدی مواجه کرده است برای دست یافتن به کامیابی ، باید موجبات رشد و توسعه ریشه ای و مستمر را در زمینه کسب و کار فراهم آورد.

در اقتصاد نوین جهانی که شاید ویژه هزاره سوم باشد برای جلب رضایت مشتری ، روش های قدیمی و سنتی ، هرگز جوابگو نخواهد بود و نیاز به برنامه جامع و عملکرد متناسب و اقتضايی میباشد زیرا آینده بسیار سخت و متفاوت از امروز و گذشته خواهد بود.

در اقتصاد آینده فرایند فروش ، به مراتب سخت تر خواهد شد و فروشندگان نقشی حرفه ای تر و ویژه تر خواهند یافت ، رقابت ها دشوار تر و جلب رضایت مشتری نیز مشکل تر خواهد شد . کیفیت کالا و خدمات و چگونگی عرضه و چیدمان و اریه ی کالا نیاز به طراحی و اقدام ویژه ای خواهد داشت.