کتاب بازاریابی فروش فروشگاهیBOOK(A)13-بازاریابی فروش فروشگاهی


55,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

در سال 2002 وقتی ( پیتر جی مک گلدریک ) چاپ دوم کتاب خود تحت عنوان بازاریابی را منتشر کرد، در مقدمه این کتاب آورده است که ( بسیاری از قسمت های دنیا به صورت بخش هایی تغییر شکل یافته در صنعت خرده فروشی تصور می‌شود چرا که خرده فروش ها دیگر به عنوان یک زیر دست و عامل فرعی در بازرایابی محصولات مصرفی ایفای نقش نمی‌کنند ( وی بیان کرد که این تغییر خرده فروش ها را بر آن داشته تا (روش دقیق تر و نظام مندتر را برای بازاریابی خرده فروشی در پیش گیرند).