کتاب مدیریت فروشگاه، چیدمان و مهندسی فروشBOOK(A)11-مدیریت فروشگاه، چیدمان و مهندسی فروش


60,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

کاسب حبیب خداست ، و ذهن هر کاسبی به هر نحو با مسایل مختلفی درگیر است. فروشگاه مداری ، مدیریت فروشگاه مهندسی فروش، مدیریت مراکز پخش و توزیع، طراحی و چیدمان فروش به عنوان حرفه، هنر و صنعت در دنیا شناخته شده است و بسیار علمی و اجرایی به این مسًله توجه می شود و حتی به طور حرفه ای متخصصانی در این رابطه به کار و فعالیت مشغولند نحوه مهندسی فروش ، چیدمان و تقسیم بندی فضا ، جنسیت و رنگ پوشش سطوح (کف ، سقف و دیوارها) نور پردازی مبلمان و عوامل موثر دیگر تعیین کننده زیبایی و کار آمدی فضا های داخلی هستند.