کتاب بزرگان صنعت خرده فروشی جهانBOOK(A)7-بزرگان صنعت خرده فروشی


13,000 تومان

3 در انبار

قدمت فروشگاه های زنجیره ای بزرگ در ایران به یک قرن نمی رسد . در حال حاضر بسیاری از فروشگاه های بزرگ زنجیره ای همچون شهر و روستا ، قدس ، کوثر، کوروش به فعالیت خود خاتمه داده و جای خود را به فروشگاه های جدید همچون هیپرسان ، هایپراستار ، مگامال ، یاس ، بال ، پدیده ، شیرین عسل ، پروما ، دیاکو، کالاشهر و غیره داده اند .