کتاب صد ایده ی برتر فروشBOOK(A)4-صد ایده ی برتر فروش


38,000 تومان

1 در انبار

فروش مبتنی بر نورومارکتینگ مبتنی است بر تفسیر امواج مغزی با استفاده از فناوریهای نوین نظیر EEG و FMRI که از اساس کاربرد پزشکی دارد . پیش از این فروشندگان حرفه ای با استفاده از شم ، حدس و گمان ، آزمنون و خطا ، تجربه ، دانش مرسوم و متداول فروشندگی بر پایه نظریه سمت چپ مغز یا نظریه سمت راست مغز عمل می کردند که در بسیاری از موارد موفقیت آمیز بود .