کتاب پنج قانون پول که باید بدانیدBOOK(C)11-پنج قانون پول که باید بدانید


10,000 تومان

1 در انبار

بی گمان ( جیم ران ) (2009-1930) پیشرو ترین معلم موفقیت و تحول شخصی در دوران معاصر است . این موضوع را هم از طریق شواهد و نظر سنجی ها و هم از زبان بسیاری از مدرسان برتر این حوزه در روزگار حاضر می توان دریافت . مدرسانی نظیر انتونی رابینز دارن هاردی برایان تریسی ، جان . سی . مکسول . جک کنفیلد و … مهم ترین آموزگار خود را در مسیر موفقیت جیم ران دانسته اند و بسیاری از محتواهای اموزشی را که ارایه می دهند تحت تاثیر اموزه های او قلمداد می کنند تا جایی که یکی از اینان به جیم ران ، لقب فیلسوف موفقیت داده است و در دنیای آموزه های تحول فردی و سازمانی هم معمولا به همین عنوان شناخته شده است