کتاب مهارت های ارتباط با مشتریان شاکیBOOK(B)12-مهارت های ارتباط با مشتریان شاکی


تلاطم و آشفتگی بازار ها شکیبایی و حوصله مشتریان را نشانه می روند . دامنه ی اعتراضات مشتریان در چنین برهه هایی به صورت لجام گسیخته افزایش و توسعه می یابد .

هوشمندان بازار با آگاهی از این رویداد ها و تبعات آن بر آنند تا چنین اعتراضاتی را مدیریت کنند . بازنگری جدی بر اساس کسب و کار ، افزایش کیفیت محصول ، سرعت در ارسال کالا و خدمات ، تصحیح پایگاه داده ها و مدیریت ارتباط با مشتریان ، و مهارت های ارتباط با مشتریان شاکی بخشی از این تدابیر است .