کتاب چرا احمق بیمار و بی پول هستید و چگونه می توانید باهوش، سالم و پولدار شویدBOOK(B)11-چرا احمق بیمار و بی پول هستید و چگونه می توانید باهوش، سالم و پولدار شوید


16,000 تومان

1 در انبار

تاثیر تحولات اقتصاد جهانی بر عملکرد کسب و کارهای امروزی بر هیچ کسی پوشیده نیست در کنار این تحولات جهانی شدن توسعه ی فن آوری و شفافیت انتقال اطلاعات و به دنبال آن مشتریان هوشیار ، تنوع الگوی کسب و کار و تشدید رقابت را در پی داشته است و در این فضای رقابتی تلاش بنگاه ها برای افزایش سهم بازار ، تلاشی برای تسخیر قلب و روح و روان مشتریان بلقوه و بلفعل است .