اولین رویداد انتقال تجربه – چالشهای راه اندازی و مدیریت فروشگاه


این رویداد شامل سخنرانی، جلسه پرسش و پاسخ و پذیرایی می باشد.

آدرس: ملاصدرا، ميدان شيخ بهايی، خيابان دانشگاه الزهرا، سالن همايشهای بين المللی الزهرا