کتاب اصول و روش های مدیریت و چیدمان فروشگاهBOOK(A)1-اصول و روش های مدیریت و چیدمان فروشگاه


20,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

نقش اصول طراحی، روشهای مدیریت و چیدمان فروشگاه در افزایش رضایت مشتریان و سهم بازار از مسایل کلیدی روز در فرآیندبازاریابی و فروش است. با توجه به پیدایش و ایجاد ساختار جدید فناوری نوین در بخش خرده فروشی و فروشگاهی، شدت رقابت در بین آنها در حال افزایش است. چیدمان، مکان یا ترتیب اصولی هر چیز در داخل یا اطراف ساختمان است، به نحوی که بتوان بیشترین بهره برداری را نمود.