Sun8

مجموعه ی سان ایت واقع در محله ی دیباجی (فرمانیه) است که در دو طبقه ی 700 متری ساخته شده . طبقه ی زیرین این مجموعه مختص به کترینگ می باشد ولی در طبقه ی بالایی سعی شده تا انواع فروشگاه های تامین کننده ی نیازمندی های روزانه افراد تدارک دیده شود.