فروشگاه همه چیز

کتاب فروشگاه همه چیزbook_فروشگاه همه چیز


135,000 تومان

1 در انبار

زمانی که هشتاد ساله هستید و در لحظه تفکر در سکوت، شخصی ترین برداشت از داستان زندگی تان را تنها برای خودتان تعریف می کنید، این تعریف گویای خلاصه ترین و مهم ترین انتخاب هایی است که داشته اید. در نهایت ما همان انتخاب هایمان هستیم.

جف بیزوس

سخنرانی جشن فارغ التحصیلی دانشگاه پرینستون