کتاب پاخور

کتاب پاخورbook_پاخور


48,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

زمانی که هشتاد ساله هستید و در لحظه تفکر در سکوت، شخصی ترین برداشت از داستان زندگی تان را تنها برای خودتان تعریف می کنید، این تعریف گویای خلاصه ترین و مهم ترین انتخاب هایی است که داشته اید. در نهایت ما همان انتخاب هایمان هستیم.

جف بیزوس

سخنرانی جشن فارغ التحصیلی دانشگاه پرینستون