شیوه جدید فروش

خرده فروشی 2019

 صنعت خرده‌فروشی ۲۰۱۹

کارشناسان به این صنعت بسیار خوش‌بین هستند و معتقدند خرده‌فروشان و برندها باید راهکارهای استراتژیک برای افزایش تعامل با مشتری به کار بگیرند. در سال 2019، رد پای این تحولات قابل پیگیری است.اخیرا شاهد افزایش تعداد سرویس‌های استایلینگ
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها